Zircona یک شرکت نرم افزاری نوآورانه و پویا ، برون سپاری و مشاوره ای است. ما موفقیت و تجربه در ساخت تیم های توسعه اختصاصی در اندازه های مختلف را برای مشتریان بین المللی خود اثبات کرده ایم.

یک استراتژی را ترسیم کنید ، یک محصول مناسب برای محصول ایجاد کنید ، کراس پلت فرم قابل اعتماد را ارائه دهید. راه حل با شبانه روزی و آموزش کارکنان. ما یک چرخه کامل توسعه را ارائه می دهیم – یک فروشگاه متوقف برای همه نیازهای توسعه نرم افزار شما.

اما ساختن آن قبل از توسعه یک برنامه تمام عیار ، روشی گسترده است که همیشه در پایان پرداخت می شود.

مشتریان می گویند